HUB@accessinteract.eu

Platform EMG

social media

Platform EMG

Het Platform EMG is een onafhankelijk Kennisnetwerk waar informatie wordt verzameld, gebundeld en verspreid.
Daarbij zijn er disciplinaire netwerkgroepen en kenniskringen voor vakdeskundigen en interdisciplinaire groepen waar ook ouders aan kunnen deelnemen.
Het Platform wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap en wil samen met haar netwerk kunnen leren om zo kwaliteit van leven voor mensen met EMB centraal te stellen.

Link