HUB@accessinteract.eu

Overbrugging van de kloof met beperkingen door middel van digitale technologieën

image

Overbrugging van de kloof met beperkingen door middel van digitale technologieën

Overbrugging van de kloof met beperkingen door middel van digitale technologieën “Overbrugging van de kloof met beperkingen door middel van digitale technologieën. Achtergrondnota voor de Wereldontwikkeling van 2016.
De uitsluiting en marginalisering van personen met een beperking is niet alleen een mensenrechtenkwestie, maar ook een economische kwestie voor landen. Digitale technologieën doorbreken de traditionele barrières voor communicatie, interactie en toegang tot informatie voor personen met een beperking. De samenloop van toenemende openbare en particuliere dienstverlening door middel van informatie- en communicatietechnologie (ICT)
en het groeiend aantal gangbare, alledaagse ICT’s die als toegankelijke apparaten kunnen worden gebruikt, verandert het paradigma van de technologische ontwikkeling voor personen met een beperking. Dit document geeft een overzicht van de mogelijkheden die het internet en ICT bieden voor de volledige participatie van personen met eenbeperking”.

Overbrugging van de kloof met beperkingen door middel van digitale technologieën