HUB@accessinteract.eu

Integratie van jongeren met een beperking in de jeugdactiviteiten van de Raad van Europa

image

Integratie van jongeren met een beperking in de jeugdactiviteiten van de Raad van Europa

“De Raadgevende Vergadering over de integratie van jongeren met een beperking in de jeugdactiviteiten van de Raad van Europa werd bijgewoond door 24 jongeren uit 14 lidstaten. De helft van de deelnemers waren jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of intellectuele beperking. Er was een mix van voormalige deelnemers aan de activiteiten van de Raad van Europa, vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, opleiders en overheidsvertegenwoordigers op het gebied van beperkingen, met inbegrip van enkele vertegenwoordigers van de Gezamenlijke Raad voor de jeugd”.

Integratie van jongeren met een beperking in de jeugdactiviteiten van de Raad van Europa

 

Leave a Reply