HUB@accessinteract.eu

Gids voor jongerenwerkers over een bewustmakingscampagne voor inclusieve communicatie

image

Gids voor jongerenwerkers over een bewustmakingscampagne voor inclusieve communicatie

De “Gids voor jongerenwerkers over de bewustmakingscampagne voor inclusieve communicatie” schetst het belang van de opbouw van de bewustmakingscampagne voor inclusieve communicatie, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de samenleving in de landen van elke partner. Via deze gids kunnen jongerenwerkers het voorgestelde actieplan voor de organisatie van de campagne volgen en toegang krijgen tot materiaal dat de noodzaak van dergelijke campagnes rechtvaardigt.

Gids voor jongerenwerkers over een bewustmakingscampagne voor inclusieve communicatie (PDFPPT)