HUB@accessinteract.eu

Източници

„Порталът „“Access Interact““ съдържа полезни ресурси, публикувани от хора, организации и младежки групи за подобряване на приобщаващата комуникация.
Връзките в този портал ще ви отведат до външни ресурси. Моля, имайте предвид, че тези връзки се предоставят за ваше улеснуние, за да имате по-бърз и структуриран достъп до информацията.
За да прегледате списъка с ресурси, въведете ключовата дума, която търсите, в полето за търсене на началната страница или като алтернатива прегледайте категориите по-долу.
Ако искате да изпратите ресурс, който да бъде публикуван в този портал, моля, изпратете ни кратко описание, в което се обяснява за какво се отнася ресурсът и за кого е предназначен.“

Ръководство за младежките работници относно кампанията за приобщаваща комуникация

Резултатът ще очертае значението на изграждането на кампанията за информиране…

Read More

Наръчник „AБВ за приобщаваща комуникация с моите връстници с увреждания

Наръчникът за „ABC към приобщаваща комуникация с моите връстници с…

Read More

Достъпни детски площадки

Неформалното игрово взаимодействие позволява комуникация и интеракция между деца и…

Read More

Приобщаване – деца с увреждания

Обучението на педагогическия персонал трябва да бъде по-прозрачно и ориентирано…

Read More

Уебсайт на Европейския форум на хората с увреждания

Европейският форум на хората с увреждания е организация на хора…

Read More

Компас за международни проекти за приобщаване

„Приобщаване от А до Я“ е създаден, за да промотира…

Read More

Инструментариум за осигуряване на приобщаващи младежки дейности

Младежкият портал за приобщаване представлява партньорство между организации, работещи с…

Read More

Десет предложения за общуване с хора с увреждания

Когато разговаряте с хора с говорни нарушения ги изслушвайте внимателно…

Read More

Приобщаване чрез дизайн – Стратегии за приобщаване за неправителствени организации

През последните десетилетия младежкият сектор претърпя много промени. Днес се…

Read More

Десет предложения за взаимодействие за хора с ментални увреждания

Използвайте ясни и лесни за разбиране фрази. Повечето хора биха…

Read More

Приобщаването на младите хора с увреждания в младежките дейности на Съвета на Европа

На Консултативната среща по въпросите на младите хора с увреждания…

Read More

Съвети за взаимодействие с хора със зрителни увреждания

Когато се срещаш с мен, не се чуствай неудобно. Ако…

Read More

Уебсайт на Приобщаваща Европа

Приобщаваща Европа желае Европа, в която: – хората с интелектуални…

Read More

Съвети за разговор с човек със загуба на слуха

Ето някои полеезни идея, които можете да приложите, за да…

Read More

Преодоляване на разделението заради уврежданията, чрез цифрови технологии

Информационен документ за тенденциите в световното развитие за 2016 г….

Read More

Насърчаване на креативността и иновациите на младите хора. Европейски проекти за добри практики

Тази брошура съдържа вдъхновяващи инициативи, практики и инструменти, включително проектите на…

Read More

Дизайн на игри и приключения без бариери

Настоящото ръководство е разработено като подпроект на изследователския проект InnoRegio…

Read More

Профил – жени с увреждания

Този документ проследява образователния, професионалния и личния път на жените…

Read More

Достъп до обучение на млади хора с увреждания в Румъния

Проектът „Всички основни права за всички хора с увреждания“ даде…

Read More

Модели на социални предприятия за хора с увреждания

Документът е част от поредица от 4 доклада, които насърчават…

Read More

Деца и младежи с увреждания – справка

В този информационен бюлетин за деца с увреждания се прави…

Read More

Достъпност за хората с увреждания

Това е документ, който припомня мерките на политиката, прилагани за…

Read More

Доклад за деца с увреждания

Децата с увреждания не трябва да бъдат третирани като получатели…

Read More

Сравнително експериментално изследване на ситуацията на хората с увреждания

Казус за ситуацията на хората с увреждания в Румъния, социалната,…

Read More

Разказ за приобщаването

Кратък филм, предназначен да насърчи децата да преодолеят трудностите, породени…

Read More

Ролята и значението на информационните технологии в процеса на социална интеграция на хората с увреждания

Информационните и комуникационни технологии и техники са определящи за формирането…

Read More

Приобщаване на хората с увреждания – статия

Статия за значение на общуването между хората с и без…

Read More

Хора с увреждания работят успешно

Във видеото се разказва за млад човек с увреждане, който…

Read More

Песен за приятелството – химн на кампанията „Мисията е възможна“ на ОПРЧР

Песента за приятелството с текст на Романьола Мирославова и композирана…

Read More

РОЛЕВА ИГРА: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ЦСРИХУ И КЛИЕНТИ

Видео сесия на практическо упражнение по дисциплината „Основи на социалната…

Read More

„Училището е за всички!“ – България дарява

Видеото показва дете с увреждане, което посещава масово училище. Неговата…

Read More

Осигуряване на достъпност за хората с увреждания чрез виртуални обиколки

Виртуалните обиколки са разработени в подкрепа на хората с увреждания….

Read More

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012 – 2020)

Националната стратегия за младежта (2012‐2020) е ориентирана към изграждане и…

Read More

Хора с увреждания

Статията обяснява какво е увреждане и кои са лицата с…

Read More

Взаимодействие с хора с увреждания

Ако увреждането от страна на събеседника е свързано с негативни…

Read More