HUB@accessinteract.eu

Хора с увреждания

disablism

Хора с увреждания

Статията обяснява какво е увреждане и кои са лицата с увреждания, техните права, равенството и защитата от дискриминацията.
Правото на образование и участието им в културния, политическия и обеществения живот.

Линкът води до статия на български език.

https://www.coe.int/bg/web/compass/disability-and-disablism