HUB@accessinteract.eu

Уебсайт на Приобщаваща Европа

image

Уебсайт на Приобщаваща Европа

Приобщаваща Европа желае Европа, в която:
– хората с интелектуални затруднения да се ползват с равни права и напълно да участват във всички сфери на живота
– членовете на семействата на хора с интелектуални затруднения могат да бъдат именно това – членове на семейството;- интересите и проблемите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства са обект на във всички политики, които ги засягат
Приобщаваща Европа е член на следните организации:
Европейски форум на хората с увреждания и Европейска експертна група за преход от институционална грижа към грижи в общността (EEG) .Този ресурс е достъпен на английски език.

Уебсайт на Приобщаваща Европа

Leave a Reply