HUB@accessinteract.eu

Уебсайт на Европейския форум на хората с увреждания

image

Уебсайт на Европейския форум на хората с увреждания

Европейският форум на хората с увреждания е организация на хора с увреждания, която защитава интересите на над 80 милиона европейци с увреждания. Това е платформа, която обединява представителни организации на хора с увреждания от цяла Европа. Европейският форум се управлява от хора с увреждания и техните семейства. Това е силният, единен глас на хора с увреждания в Европа.Този ресурс е достъпен на английски език.

Европейския форум на хората с увреждания

Leave a Reply