HUB@accessinteract.eu

Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси

book photo

Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси

Основните цели на проекта за подкрепа на хората със зрителни увреждания са:
-Оказване на подкрепа за по-активно участие в обществения живот;
-Постепенна промяна на предрасъдъците, наслоени стереотипи и изграждане на уважение към хората със зрителни нарушения;
-Спряване с психологическите бариери на работодателите, чрез запознаването им с трудовия потенциал на хората с нарушено зрение и мотивирането им да ги назначат на работа
-Създаване на условия за публично представяне на хората с нарушено зрение чрез изяви в областта на културата и спорта.

Линкът води до статия относно текущ проект на български език.