HUB@accessinteract.eu

Съвети за разговор с човек със загуба на слуха

image

Съвети за разговор с човек със загуба на слуха

Ето някои полеезни идея, които можете да приложите, за да спомогнете за по-добър разговор с човек със загуба на слуха:
Застанете с лице към човека с увреден слух, подържайте добро ниво на зрителен контакт и застанете на добре осветено място. Не говорете от голямо разстояние. Говорете ясно, бавно, отчетливо, но естествено, без да викате или преувеличавате движенията на устата. Кажете името на човека, преди да започнете…Този ресурс е достъпен на английски език.

Съвети за разговор с човек със загуба на слуха