HUB@accessinteract.eu

Съвети за взаимодействие с хора със зрителни увреждания

image

Съвети за взаимодействие с хора със зрителни увреждания

Когато се срещаш с мен, не се чуствай неудобно. Ако си припомните тези прости правила за учтивост:
Аз съм обикновен човек, просто имам загуба на зрение. Не е нужно да повишавате гласа си или да се обръщате към мен, сякаш съм дете. Не питайте партньора ми какво искам, попитайте мен.Този ресурс е достъпен на английски език.

Съвети за взаимодействие с хора със зрителни увреждания