HUB@accessinteract.eu

Ръководство за младежките работници относно кампанията за приобщаваща комуникация

image

Ръководство за младежките работници относно кампанията за приобщаваща комуникация

Резултатът ще очертае значението на изграждането на кампанията за информиране и осведоменост за уврежданията, като се има предвид специфичното положение на обществото в страните партньори. Чрез това ръководство младежи ще могат да следват предложения план за действие за организирането на кампания за насърчаване на осведомеността по отношение на уврежданията, както и ще предостави насоки за провеждане на такива кампании.

Ръководство за младежките работници относно кампанията за приобщаваща комуникация