HUB@accessinteract.eu

РОЛЕВА ИГРА: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ЦСРИХУ И КЛИЕНТИ

people

РОЛЕВА ИГРА: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ОТ ЦСРИХУ И КЛИЕНТИ

Видео сесия на практическо упражнение по дисциплината „Основи на социалната работа“. Ролева игра, представяща първа работна среща между социален работник от Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, клиенти (две сестри, едната от които със зрително нарушение), и потребител на социалната услуга, който същевременно е и служител на Центъра.

Линкът води до видео на български език.