HUB@accessinteract.eu

Разказ за приобщаването

image

Разказ за приобщаването

Кратък филм, предназначен да насърчи децата да преодолеят трудностите, породени от уврежданията си, и да развият типичните детски навици.Този ресурс е достъпен на английски език.

Кратък филм-видео