HUB@accessinteract.eu

Профил – жени с увреждания

image

Профил – жени с увреждания

Този документ проследява образователния, професионалния и личния път на жените с увреждания в Молдова. Представят се статистически данни за тяхното включване на пазара на труда, както и за броя на омъжени-неомъжени жени; достъп до образование и личностно развитие.Този ресурс е достъпен на румънски език.

Профил – жени с увреждания