HUB@accessinteract.eu

Проучване относно включването и участието на младежи със зрителни затруднения в обучителни дейности

wheelchair photo

Проучване относно включването и участието на младежи със зрителни затруднения в обучителни дейности

Проектът „Erasmus 4 VIP“ идентифицира нови начини, по които
младежи с увреждания, включително със зрителни увреждания, се ангажират в различни социални и образователни дейности.
Изследването е ориентирано към предлагане на възможности за младежите да участват в дейности на структурен диалог, където могат да изкажат своите нужди, интереси и опит, особено по отношение на личностното развитие чрез различни младежки дейности.
Различни неправителствени организации, държавни институции и хора, които нямат увреждания са имали възможност да изразят своите нужди, очаквания и страхове по отношение на включването на хора с увреждания в различни дейности.

Линкът води до PDF документ на български език.