HUB@accessinteract.eu

Приобщаване чрез дизайн – Стратегии за приобщаване за неправителствени организации

image

Приобщаване чрез дизайн – Стратегии за приобщаване за неправителствени организации

През последните десетилетия младежкият сектор претърпя много промени. Днес се очаква младежките организации да направят нещо повече от обикновеното организиране на дейности за младите хора в свободното им време. На тях се разчита да преподават на младите хора умения и компетентности, които не се усвояват адекватно в училищата. Организациите биват приканвани да осигуряват алтернативни форми на обучение за тези млади хора, които не се вписватдобре в образователната система. Младежките организации се приканват да се ориентират към дейности, които включват ефективно използване на наличните ресурси.Този ресурс е достъпен на английски език.

Приобщаване чрез дизайн – Стратегии за приобщаване за неправителствени организации

 

Leave a Reply