HUB@accessinteract.eu

Приобщаване – деца с увреждания

image

Приобщаване – деца с увреждания

Обучението на педагогическия персонал трябва да бъде по-прозрачно и ориентирано към приобщаващо. Целта на този документ е точно тази, както и да представи правните основи на приобщаващото образование, методите и техниките, подходящи за професионалистите.Този ресурс е достъпен на немски език.

Приобщаване – деца с увреждания

Основи на продължаващото обучение, ориентирано към придобиване на компетентности