HUB@accessinteract.eu

Приобщаването на младите хора с увреждания в младежките дейности на Съвета на Европа

image

Приобщаването на младите хора с увреждания в младежките дейности на Съвета на Европа

На Консултативната среща по въпросите на младите хора с увреждания в младежките дейности на Съвета на Европа присъстваха 24 младежи от 14 държави-членки на ЕС. Половината от участниците са млади хора с физически и сензорни увреждания или интелектуални затруднения. Сред участници бяха младежи, лидери на младежки организации, обучители и правителствени представители по въпросите на уврежданията, включително и представители на Съвета на младежките общности.Този ресурс е достъпен на английски език.

Приобщаването на младите хора с увреждания в младежките дейности на Съвета на Европа

Leave a Reply