HUB@accessinteract.eu

Осигуряване на достъпност за хората с увреждания чрез виртуални обиколки

acadia

Осигуряване на достъпност за хората с увреждания чрез виртуални обиколки

Виртуалните обиколки са разработени в подкрепа на хората с увреждания. Това са примери за помощта и улесненията, които предоставят на потенциалните си ползватели:
– подпомагане на децата с аутизъм да се научат да пресичат улицата;
– обучение чрез реални ситуации за нови ползватели на инвалидни колички, които могат да изпитат предизвикателствата на маневриране на инвалидна количка в ежедневния живот;
-виртуалните обиколки също така помагат на хората при търсенето или наемането на ново жилище да установят достъпността на имота и следователно да решат дали би отговорило на техните потребности.
Технологията се използват навсякъде – от образование и обучение до здравеопазване, имущество и развлечения.

Линкът води до статия на български език.