HUB@accessinteract.eu

„Образи в действие.“ Как да се проведе кампания за изграждане на позитивен имидж за приобщаване на хора от различни социални групи

image

„Образи в действие.“ Как да се проведе кампания за изграждане на позитивен имидж за приобщаване на хора от различни социални групи

В „Образи в действие“, когато говорим за „образи“ на младите хора с по-малко възможности, имаме предвид стереотипите или предразсъдъците спрямо тях, или репутацията, която тези момчета и момичета имат в съзнанието на широката общественост или определена конкретна целева аудитория.

Допускаме, че тези стереотипи и предразсъдъци не отразяват реалността. Те ограничават младите хора в тяхното развитие и отнемат от възможностите им. Негативните образи създават дистанция и невежество сред различните групи в обществото. Те често са в основата на дискриминационното поведение.Този ресурс е достъпен на английски език.

„Образи в действие.“ Как да се проведе кампания за изграждане на позитивен имидж за приобщаване на хора от различни социални групи