HUB@accessinteract.eu

Насърчаване на креативността и иновациите на младите хора. Европейски проекти за добри практики

image

Насърчаване на креативността и иновациите на младите хора. Европейски проекти за добри практики

Тази брошура съдържа вдъхновяващи инициативи, практики и инструменти, включително проектите на ЕС, които показват как младежката работа и неформалното обучение може да повиши творческия потенциал и иновативното мислене на младите хора чрез експериментиране, активно участие и учене между връстници. Публикацията разглежда и как тези инициативи спомагат на младите хора да намерят своето място на пазара на труда. Това е резултат от обучението на връстници в експертна група, който търси конструктивен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени много млади хора в Европа.Този ресурс е достъпен на английски език.

Насърчаване на креативността и иновациите на младите хора. Европейски проекти за добри практики

 

Leave a Reply