HUB@accessinteract.eu

Наръчник „AБВ за приобщаваща комуникация с моите връстници с увреждания

Наръчник „AБВ за приобщаваща комуникация с моите връстници с увреждания

Наръчникът за „ABC към приобщаваща комуникация с моите връстници с увреждания“ е разработен за младежки организации и техните членове, за да повишат нивото на осведоменост за хората с увреждания и да осигурят естествена и подходяща комуникация с членовете си с увреждания.

Това ръководство цели:
– Развиване на по-добро разбиране на определението за увреждания (А – За) сред младите хора, които са активни (или не) в младежките организации;
– Да разберат как това влияе върху ежедневния живот на човека (B-Barriers), и по-специално тяхното участие в младежки дейности, и да идентифицира потенциалните бариери;
– Насърчаване на младежките работници / лидери да повишат осведомеността относно ефектите от приобщаващата комуникация (С – Communication) сред младежката общност и обществото като цяло.Този ресурс е достъпен на английски език.

(Изтегляне на PDF файл – Изтегляне на текстови файл)