HUB@accessinteract.eu

Модели на социални предприятия за хора с увреждания

image

Модели на социални предприятия за хора с увреждания

Документът е част от поредица от 4 доклада, които насърчават предприемачеството по отношение на хората с увреждания и подкрепят проекти, основаващи се на тази концепция. Настоящата публикация цялата полезна информация как този модел работи на практика и институциите в Румъния, които могат да предоставят информация или подкрепа. Успешният опит на социално ориентирания бизнес насърчава включването и на хора в неравностойно положение. Изданието е насочено специално към хората с увреждания. В същото време информацията е полезна и за хора, които търсят (нова) работа, предприемачи, независими консултанти, специалисти по социално включване, учени, граждани, хора от общности, изправени пред риск от бедност, търсещи промяна.Този ресурс е достъпен на румънски език.

Модели на социални предприятия за хора с увреждания