HUB@accessinteract.eu

Компас за международни проекти за приобщаване

image

Компас за международни проекти за приобщаване

„Приобщаване от А до Я“ е създаден, за да промотира сред възможно по-голям брой потребители възможностите за участие в мобилности в рамките на програмата Еразъм +. Тази информационна брошура е насочена към две конкретни целеви групи:
1. Организации, които вече работят с млади хора в неравностойно положение, които биха искали да добавят международни проекти за мобилност към техните дейности, насочени към приобщаване.
2. Младежки организации, които биха искали да отворят своите международни проекти за участие на млади хора с ограничени възможности.Този ресурс е достъпен на английски език.

Компас за международни проекти за приобщаване

Leave a Reply