HUB@accessinteract.eu

Инструментариум за осигуряване на приобщаващи младежки дейности

image

Инструментариум за осигуряване на приобщаващи младежки дейности

Младежкият портал за приобщаване представлява партньорство между организации, работещи с млади хора с увреждания в Северна Ирландия. Проектът, финансиран от Младежкия съвет на Северна Ирландия, има за цел да разработи приобщаваща младежка работна практика и да насърчи достъпа на младите хора с увреждания до услугите за младежта.

Включването на младите хора с увреждания в младежки дейности е свързано с придържане към принципите на равенство, справедливост и правото на равни възможности. Този ресурс е достъпен на английски език.

Инструментариум за осигуряване на приобщаващи младежки дейности

 

Leave a Reply