HUB@accessinteract.eu

Достъп до обучение на млади хора с увреждания в Румъния

image

Достъп до обучение на млади хора с увреждания в Румъния

Проектът „Всички основни права за всички хора с увреждания“ даде възможност на RENINCO Румъния (Националната мрежа за информация и комуникация за интеграция на децата и младите хора със специални образователни потребности в общността) да проведе всеобхватно изследване на образованието на децата и младите хора с увреждания.Този ресурс е достъпен на румънски език

Достъп до обучение на млади хора с увреждания в Румъния