HUB@accessinteract.eu

Достъпност за хората с увреждания

image

Достъпност за хората с увреждания

Това е документ, който припомня мерките на политиката, прилагани за улесняване на цифровата достъпност в образованието и извън него, на национално и международно ниво.

Той помага да намерите пътя си до институционалните сайтове (какво търсите, къде да го намерите?).

Документът също дава примери за използване на ИКТ в училище и висшето образование във Франция и в чужбина, както и идентифицира някои технологични иновации чрез статии в пресата.Този ресурс е достъпен на румънски език.

Достъпност за хора с увреждания