HUB@accessinteract.eu

Достъпни детски площадки

image

Достъпни детски площадки

Неформалното игрово взаимодействие позволява комуникация и интеракция между деца и възрастни с и без увреждания, и създава благоприятни условия за приобщаване. Децата и юношите – с и без увреждания – трябва да могат да играят заедно. Възрастните с увреждания трябва да имат възможност да придружават децата по време на игра. Ето защо е важно да се направят достъпни детските площадки.Този ресурс е достъпен на немски език.

Достъпни детски площадки