HUB@accessinteract.eu

Деца и младежи с увреждания – справка

image

Деца и младежи с увреждания – справка

В този информационен бюлетин за деца с увреждания се прави преглед на ключовите въпроси, които засягат живота на децата с увреждания и наличните досега доказателства. Този анализ не е изчерпателен, но е предназначен да осигури отправна точка за разглеждане на политиките и програмите, които могат да променят живота на тези деца, техните семейства и техните общности. Наложително е да се знаят и разбират бариерите и предизвикателствата, пред които са изправени децата с увреждания, за да могат техните права да бъдат реализирани.Този ресурс е достъпен на френски език.

Деца и младежи с увреждания – справка