HUB@accessinteract.eu

Десет предложения за общуване с хора с увреждания

image

Десет предложения за общуване с хора с увреждания

Когато разговаряте с хора с говорни нарушения ги изслушвайте внимателно и изчаквайте да приключат с изказването си. Ако е необходимо, задавайте кратки въпроси, които изискват кратки отговори, или кимване на главата. Никога не се преструвайте, че разбирате; вместо това повторете какво сте разбрали, и изчакайте човека да отговори.Този ресурс е достъпен на английски език.

Десет предложения за общуване с хора с увреждания

Leave a Reply