HUB@accessinteract.eu

Взаимодействие с хора с увреждания

photo

Взаимодействие с хора с увреждания

Ако увреждането от страна на събеседника е свързано с негативни преживявания, то често не се стига дори до контакт между човека с увреждане и неговия връстник например.

Тук федералното правителство на Германия използва мерки за насърчаване на приобщаването, за да популяризира контакта между хората с и без увреждания. Този ресурс е достъпен на немски език.

Сваляне на PDF