HUB@accessinteract.eu

Достъпно взаимодействие между младежи с и без увреждания

Donate Now

Порталът има за цел да насърчава достъпността и приобщаването на младежите с увреждания. В този портал ще намерите полезни ресурси.